Социалистите от Болярово утвърдиха кандидатурата на Христо Христов за кандидат - кмет

На партийна конференция бе утвърдена листата на левицата в община Болярово

На шестото заседание от Деветнадесетата отчетна конференция на Общинската партийна организация на социалистите в община Болярово делегатите утвърдиха кандидатите за общински кмет, кметове на кметства и листа от общински съветници. Сред кандидатурите са, както популярни и дългогодишни  партийни дейци и обществени деятели, така и нови лица. Има предложения и от коалиционни партньори, а също така и уважавани общественици от гражданска квота. 

Заседанието на социалистите започна с едноминутно мълчание в памет на починалите им другари. След това избраната за председател на заседанието Елена Анева даде думата на общинския партиен лидер Атанас Дженков. Той направи кратък анализ на политическата обстановка в страната. В него се изрази увереност, че местните избори са наистина решаващи. Техните опоненти нямат опита и подготовката за твърда изборна победа, а социалистите трябва да вървят уверени към такава уверени. На последния конгрес на БСП, бяха начертани мерки с десет алтернативни проекти. Те са важни, както на национално, така и на общинско ниво, защото в тях са засегнати най-приоритетните области – земеделие, социална политика, повишаване на доходите, местно самоуправление. На това ще заложат и кандидатите за местните избори на социалистите, категоричен бе общинския партиен лидер. Те ще разработят съществени приоритети, засягащи основните проблеми в общината, като безработица, демографски срив и други.

По втора точка от дневния ред делегатите приеха оценките на изборните органи за местно самоуправление и изборна власт. През последния, вече изтичащ  мандат, кметовете, общинските съветници и кметските наместници са работили усърдно, бе всеобщото мнение на делегатите. Затова и на по-голямата част от тези, които ще бъдат избирани, е гласувано доверие отново да са силните кандидатури на левицата в общината.

Делегатите единодушно утвърдиха и кандидат на социалистите за общински кмет да е отново Христо Димитров Христов – една силна кандидатура, на личност, доказала се като успешен кмет. Той благодари за доверието и сподели, че дълго е обмислял дали да приеме отново това предизвикателство. "Заедно с положителното, една такава кампания носи и негативи. Но все пак чувствам, че има още с какво да допринеса за благоденствието на общината", заяви Христов. Той даде своята положителна оценка на отчетите на колегите си. Подчерта накратко задоволството си от извършената немалко работа. Последният мандат г-н Христов определи като особено успешен. Като пример посочи, че от началото на 2011 г. до настоящия момент се е работило по 39 проекти, на обща стойност около 18 млн. лева. Христов не скри задоволството си, че приключват важни инфраструктурни обекти - пътят Елхово-Болярово- Средец-Бургас (на стойност около 80 млн. Евро – част от тях европейски, друга част национални средства) и пътят Попово - Дъбово – Стефан Караджово. "През мандата се работеше и върху обучението на персонала, ремонтираха се църкви, водопровод, читалища и училища и детски градини", допълни той. 

Според него новият програмен период (2014-2020) дава големи предизвикателства и той е готов да ги приеме отговорно, като до сега. 

Делегатите утвърдиха кандидатурите за кметове на населените места на: Димитър Стоянов Димитров за кмет на село Стефан Караджово; Марчо Тодоров Добрев за кмет на село Мамарчево; Елена Петрова Анева за кмет на село Воден; Костадин Стоянов Иванов за кмет на село Голямо Крушево; Ангел Димитров Апостолов за кмет на село Попово; Тодорка Димитрова Метаксова за кмет на село Малко Шарково и Иван Янчев Апостолов за кмет на село Шарково.

Две са новите лица – кандидатите на селата Стефан Караджово и Шарково. Кандидатът на социалистите за кмет на село Стефан Караджово е отлично познат и уважаван жител на селото, а кандидатът за кмет на село Шарково е млад и също с авторитет сред жители на селото. На досегашния кметски наместник на село Шарково Иван Стоянов, партийното ръководство изрази благодарност за дългогодишната съвестна и съвместна работа.

На заседанието бе утвърдена листата на кандидатите за общински съветници. Както за тях, така и за кметове, социалистите се допитаха с жители на всички населени места чрез анкети. Резултатите бяха взети предвид, както и предложенията от основните партийни организации. Освен партийни членове, в листата бяха отредени места и за коалиционен партньор и гражданска квота. След разисквания, като кандидати в листа на партийната конференция бяха определени: Христо Димитров Христов (кандидат и за общински кмет и водач на листата), Атанас Борисов Дженков, Димитър Михов Драгоманов, Красимир Любчов Григоров, Янко Кирилов Анев (гражданска квота), Донка Ангелова Ботева, Мария Стоилова Маринова (квота на коалиционен партньор – БЗНС „Александър Стамболийски”), Златина Николаева Николова, Мария Атанасова Тодорова, Пламен Петров Петков, Бинка Петрова Величкова (гражданска квота).

И в тази листа, освен утвърдените и доказалите се лица, социалистите залагат и на нови. Кандидатите, които не са социалисти, са изявени общественици - с медицинско и с педагогическо образование – българска филология. Най-младата в листата е на 24 години, с висше икономическо образование.