Станимир Баев, БСП: Поемам ангажимент за приемане на законови промени, които да ограничат застрояването на плажовете

02.11.2021 г.

След получени сигнали от граждани за наличие на бетонови елементи на плаж „Бургас – Север“, отправени до кандидатите за народни представители от Коалиция „БСП за България“ за парламентарни избори, които ще се проведат на 14 ноември 2021 г., бе извършена проверка на място, относно констатиране на обективните факти. Станимир Баев, който е втори в листата на Коалиция „БСП за България“ за 2 МИР – Бургас, посети посоченото място.

В средата на октомври общински съветници от БСП – Бургас входират в Общинския съвет питане, относно наличието на бетоновите елементи, с два основни въпроса, свързани с изясняване дали има издадено разрешение от главния архитект на Община Бургас и дали са спазени изискванията на разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).  В получения отговор е посочено, че няма издадено разрешение от главния архитект на Община Бургас. Направената проверка от общинските експерти по контрол на строителството констатира, че бетоновите елементи представляват преместваеми стъпки за разполагане на обект по реда на чл. 56 от Закона за устройството на територията (ЗУТ). Преписката е изпратена до Регионалната дирекцията за национален строителен контрол (РДНСК) по компетентност.

Проверка на нормативната уредба показва, че за територията на всички морски плажове, липсва наредба, която да определя изискванията и ограниченията за поставяне на преместваемите обекти. Това води до изпълнение на сглобяеми строежи с монтажни стоманобетонни фундаменти върху морските плажове, съгласно одобрени от министъра на туризма схеми за разполагане на въпросните обекти в границите на определената площ според ЗУЧК, които се изработват по възложение от концесионера.

ДНСК няма правомощия по Закона за устройство на територията за извършване на проверки на проектите и разрешенията за поставяне на преместваемите обекти на морските плажове. Единствено има задължението да констатира незаконните такива и да издава заповеди за премахването им.

Като кандидат за народен представител от Коалиция „БСП за България“ Станимир Баев заявява, че поема ангажимент за провеждане на законодателна инициатива, свързана с приемане на законови и подзаконови промени, водещи до ограничаване на застроената площ по плажната ивица. Той е категоричен, че управлението на плажовете трябва да се администрира или от министерството или от общините, защото в момента има поне три институции, които се занимават с концесиите, поставянето на преместваеми обекти и други дейности.

“Когато се появи проблем всеки започва да прехвърля отговорността на другия, като обикновено негативите остават за общините”, коментира Станимир Баев.