Общинският съветник Христо Панайотов с въпроси относно регулирането на пътните участъци от републиканските пътища, преминаващи през гр. Бургас

10.05.2021 г.

В своето питане Христо Панайотов посочва, че по силата на споразумителен протокол от 08.12.2020 год., сключен между Агенция "Пътна инфраструктура" и Община Бургас, регулирането с пътни знаци на частта от пътните участъци от републиканските пътища, преминаващи през гр. Бургас, е възложена на Община Бургас. Според него на територията на гр. Бургас съществуват различни пътни участъци, липсата на регулация с изричен ограничителен знак, на които създава у бургазлии, а и у голяма част от водачите на МПС неверните представи, че ограничението на скоростта не е същото каквото е в населеното място, съответно е разрешено движение с по-висока скорост от 50 км. в час. Така водачите, напускайки застроената част на гр. Бургас, възприемат невярно, че е разрешено движение със скорост по-висока от 50 км., а все още са в пределите на гр. Бургас. Като примери за това се посочени всички изходи от гр. Бургас до мястото на което е поставен знак ограничаващ скоростта на 70, 80 или 90 км. в час или наличието на табела, указваща край на населеното място. А особено красноречив в това отношение е изхода от застроената част на гр. Бургас в посока гр. Средец, където указателната табела край на населено място е разположена в повече от 5 км. от края на последните сгради. Подобна е ситуацията и при разстоянието от надлеза на бул. “Тодор Александров“ до светофара на кръстовището с ул. “Спортна“.

„Считам, че следва да бъде направено необходимото,  чрез поставяне на изрични ограничителни знаци, да бъдат  предотвратени т.н. неволни нарушения на ЗДвП, извършвани от бургазлии и останалите участници в пътното движение, като санкциите се ограничат до умишлено нарушилите разпоредбите на Закона. Като по този начин ще бъде преустановено участието на община Бургас в неволното създаване на неверни представи у участниците в пътното движение“, посочва в питането си той.

На предстоящото заседание на Общински съвет – Бургас, насрочено за края на месец май, той очаква отговори на въпросите: „Намира ли Община Бургас за нужно, да постави на тези места знаци, изрично указващи ограничената скорост, съответно разстоянието за което е валидно това ограничение?“ и „Смята ли Община Бургас да направи пълно обследване на регулирането с пътни знаци на частта от пътните участъци от републиканските пътища преминаващи през гр. Бургас?“