БСП-Царево: Спрете разрушаването на паметник „Родината”

Д Е К Л А Р А Ц И Я от групата съветници и общинското ръководство на БСП -Царево

От името на  групата съветници  на  БСП-Царево, Общинското ръководство на БСП,  членове  и  симпатизанти  на  БСП-Царево, от името на наши съграждани, изразяваме  възмущението си от демонстративното разрушаване на един от най-старите символи в нашия град и общински център – паметника „Родината”, който е намерил място в историята ни и е свързан с живота на няколко поколения граждани и гости на град Царево. 

Всички ние не можем да приемем този безцеремонен опит да бъде изличена част от колективната памет на жителите на град Царево. Не можем да намерим смислено и разумно обяснение какво обуславя разрушаването на един паметник, чиито автори са вградили в него единствено и само своя талант. Ясно се вижда, че унищожената скулптура не излъчва никакви партийни, политически или друг тип внушения. Тя изобразява корабостроител, войник и момиче лозарка, които символизират целостта на границите ни, силата на армията ни и традиции в поминъка на региона. За късопаметните, на територията на гр. Царево имаше няколко завода, обслужващи корабоплаването на държавата. Аграрният комплекс „Южни Култури” е постигал завидни резултати в аграрното земеделие, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство.  Не става ясно с какво една гранитна композиция би попречила на обновяването на площадното пространство, на  изпълнението на архитектурно инженерното решение при условие, че няма предвидени промени на подземни комуникации, изграждане на конструктивни детайли или промяна на вертикалната планировка на терена. 

Настояваме тройната гранитна композиция да бъде възстановена и върната на мястото и в центъра на града или поставена на входа на град Царево. Около нея да бъде изградено площадно пространство и предвид времето, в което живеем, подходящо осветление.

Г-н Лапчев, като градоначалник, все още можете  да  поправите  стореното. Върнете паметника! Като такъв, той има достойно място в нашия град! Той не е ничия частна собственост! Авторът  го е подарил на общината. Целият град е запазил спомени в паметта си, няколко поколения са израснали с този спомен над половин век.