Жените-социалистки от БСП – Бургас отбелязаха началото на новата политическа година

15.01.2017

Обединението на жените-социалистки към район „Зора”отбеляза с празнична програма началото на новата политическа година. Специален гост на мероприятието беше общинският председател на БСП – Бургас Живко Господинов. Той пожела на всички една успешна политическа година и сподели своята  увереност, че ще се  постигнат набелязаните цели. Господинов похвали  организационния живот в клуба.

От своя страна, дамите споделиха желанието си за реализация на много инициативи, за които Живко Господинов пое ангажимент, от името на ръководството на БСП – Бургас, да реализират до края на 2018 година.