Информация за община Камено и ОбС на БСП

Община Камено има 13 населени места с общо население 10 393 жители. Населените места в общината са: гр. Камено, Винарско, Вратица, Желязово, Константиново, Кръстина, Ливада, Полски извор, Русокастро, Свобода, Трояново, Тръстиково, Черни връх. Град Камено е административен център на община Камено.

Историята твърди, че Камено започва своя живот преди повече от 500 години. Селището се нарича Кайлий до 1934 година, когато е преименувано на Камено. Най–старият средновековен документ, в който може да е споменат градът Каикли, датира от 1498 гододина. Съществуването на няколко варианта на името в изворите: Каикли, Каялък Али и Каялий, предизвиква противоречия в тълкуването. Според народната етимология името идва от турската дума “кая”, което означава камък. Старите изписвания Каикли и Каялий позволяват и друго тълкуване. На старобългарски и персийски език думата означава черноземна, “земя – смолница“.

През 1969 год. Камено е признато за село от градски тип. С указ от 1974 г. Камено е обявено за град, а през 1979 г. - за общински център.

Освен „Лукойл-Нефтохим“ АД - Бургас, който заема 75% от територията на землището на Камено, тук са разположени множество цехове и производства в различни сектори на промишлеността.

Читалище „Просвета 1927“, e създадено през 1927 г. от група учители. През 1941 г. към читалището е сформиран ансамбъл за народни песни и танци, който съществува и до днес. В читалището е уредена постоянна етнографска експозиция на предмети от бита и тъкани, дарени от жителите на общината. Към читалището има изграден фолклорен ансамбъл „Здравец” с три формации, група за автентичен фолклор с художествен ръководител и хореограф Димитринка Бакалова. Танцовият ансамбъл „Здравец” е носител на идеите и продължава традициите на Каменския ансамбъл за народни песни и танци, създаден през 1944 г., чийто диригент е бил Петър Бакалов. Той е носител на десетки награди и отличия от национални и международни конкурси и фестивали:

В Камено са разположени храм „ВМЧК Св. Георги Победоносец“, защитената местност „Корията“ по поречието на река Айтоска, представляваща гора от полски бряст с площ 150 дка, крепостта Русокастрон, както и паметници на монументално-декоративното изкуство.  

Инж. Стефан Стефанов е кмет на община Камено в мандат 2011 - 2015 г. За първи път е избран през 1991 г. и е кмет на Камено до 1999 г. От 2007 г. до 2011 г. отново е избран за кмет на общината. В периода от 1999 г. до 2007 г. е председател на общински съвет - Камено.

Роден е през 1957 г. в гр. Камено. Завършил е висше образование във Варна, специалност "Машинен инженер". През 1983 г. е назначен за първи секретар на ОбК на ДКМС - Камено, където работи до 1986 г. От 1986 до 1990 г. е зам. председател на ИК на ОбС Камено.

За контакти: тел.: 05515 3008; e-mail: [email protected]

Състав на Общински съвет - Камено е избран 2011 - 2015 г.:

Представители на БСП в него са:

Стойка Димитрова Драганова

Цветомир Петров Петров

Елена Вангелова Димитрова-Мутафова

Марийка Димитрова Иванова

Катя Георгиева Балтаджиева

Калинка Петрова Славова

Магдалена Иванова Иванова

Богдан Атанасов Йорданов

Стойка Петрова Забирова

Председател на ОБС Камено е Стойка Драганова от БСП. За контакти: [email protected]

 Списък на членовете на Изпълнителното бюро на БСП – Камено:

 

Стойка Димитрова Драганова - председател

 д-р Елена Вангелова Димитрова-Мутафова

 Калинка Петрова Славова

 Мария Николова Петрова

 Магдалена Иванова Иванова

 Христина Колева Атанасова

 Яни Адамов Шишманов

 Списък на членовете на Общински съвет на БСП-Камено:

  Богдан Атанасов Йорданов

  Стойка Димитрова Драганова

  Йорданка Стоянова Илиева

  Донка Димитрова Шишманова

  Михалена Георгиева Маринова

  д-р Елена Вангелова Димитрова-Мутафова

  Калинка Петрова Славова

  Златка Георгиева Търмъкова

  Недялка Георгиева Атанасова

  Иван Николов Марков

  Илияна Петрова Христова

  Петкана Петрова Янакиева

  Марийка Димитрова Иванова

  Мария Николова Петрова

  Магдалена Иванова Иванова

  Мария Петрова Драгова

  Митка Станкова Станкова

  Никола Петров Проданов

  Цветомир Петров Петров

  Митю Петров Митев

  Елена Стоянова Атанасова

  Христина Колева Атанасова

  Красимир Стоянов Стефанов

  Николинка Георгиева Стефанова

  Яни Адамов Шишманов

 Списък на членовете на Общинската контролна комисия – БСП Камено:

 Анна Колева Славова

 Ана Николова Атанасова

 Димка Димитрова Великова- напуснала БСП

 Иванка Георгиева Илиева

 Пенка Дончева Генова

 Мария Савова Иванова

 Денка Димитрова Семова

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи