Илияна Йотова с инициатива за Европейско финансиране на планинските региони

Идеята на евродепутата за планинска стратегия бе одобрен единодушно от всички парламентарни групи

Комисията по регионално развитие на Европейския парламент започна дискусията по доклада предложен от Илияна Йотова за планинските региони в ЕС. Докладът ще бъде представен в началото на следващата година и се очаква да бъде гласуван в пленарната зала на ЕП през лятото на 2016 г. Идеята на евродепутата за планинска стратегия бе одобрен единодушно от всички парламентарни групи, а Европейската комисия изяви желание за сътрудничество по темата. Йотова ще очертае стратегия за всеобхватна финансова подкрепа за планинските региони чрез всички налични фондове и програми на ЕС.

Докладът ще се концентрира върху устойчиво използване на природните богатства на планините, за да се постигне икономически растеж и заетост без замърсяване на околната среда.  "Планинските региони  представляват една трета от територията на Европейския съюз и специално внимание към тях е заложено още в основните договори на Съюза, но сякаш не им обръщаме особено внимание на европейско ниво. Освен сериозни проблеми, на които трябва да бъде намерено решение, планинските региони представляват и прекрасна възможност. Богатството на природни ресурси може да се използва за постигане на целите на Европа за заетост и растеж. В тази връзка подкрепата от еврофондовете е особено важна, поради допълнително оскъпена цена на инвестициите и липсата на инфраструктура на тези региони. Също така ние трябва да намерим някакво решение, за да решим сериозното обезлюдяване на високопланинските региони. Това не е само български, а европейски проблем. Ако искаме да обърнем процеса, трябва да намерим начини за икономически растеж и намиране на алтернативна заетост", заяви Йотова по време на заседанието на парламентарната комисията.