От БСП – Бургас започва кампанията „Солидарно четене“

Мар 24, 2015 БУРГАС Новини БСП 0 2134

МО в БСП – Бургас съвместно с Областния и Общинския съвет на партията стартират кампанията „Солидарно четене“

МО в БСП – Бургас съвместно с Областния и Общинския съвет на партията стартират кампанията „Солидарно четене“. Бургаските социалисти подчертават, че в днешно време читалищата продължават да играят своята съществена роля в обществото с многообразието от културно - просветни дейности, както и благодарение на обстоятелството, че все още успяват да поддържат и развиват най - голямата мрежа от общодостъпни библиотеки в страната. „За нас е важно да спомогнем за тяхното по - добро бъдещо развитие”, посочват те.

Кампания има за цел да покаже, че солидарността, активните действия за справяне с несправедливостта в проблемните области на различните обществени сектори не са еднократно действие, което е продиктувано от конкретен повод, а всъшност е всекидневен ангажимент.

БСП с активното участие на Младежко обединение на партията провежда национална кампания, чиято цел е да подпомогне читалищата в цялата страна.  Усилията са насочени в посока даряване на художествена, специализирана и друга литература, популяризиране на читалищната дейност чрез различни акции и местни кампании, помощ за възобновяването на интереса на хората към дейността на читалищата и подпомагане им в малките общини, в които средствата за тяхната пълноценна дейност са недостатъчни.

 Всеки, който има желание да дари книга за целите на кампанията, може да го направи от 23 март до 15 април в сградата на ОбС на БСП – Бургас на ул. Фердинандова № 60, ет. 2. Всички дарени книги ще бъдат предоставени на читалища в Област Бургас.