Младежите от БСП – Бургас отпразнуваха 8 март на боулинг с евродепутата Момчил Неков

Мар 09, 2015 БУРГАС Новини БСП 0 1733

 Дамската част на младежкото обединение в БСП – Бургас отпразнува 8 март с игра на боулинг в компанията на Момчил Неков – член на Европейския парламент от групата на Прогресивният алианс на демократите и социалистите и Николай Тишев – председател на ОблС на БСП - Бургас

 Дамската част на младежкото обединение в БСП – Бургас отпразнува 8 март с игра на боулинг в компанията на Момчил Неков – член на Европейския парламент от групата на Прогресивният алианс на демократите и социалистите и Николай Тишев – председател на ОблС на БСП - Бургас.

Пред събралите се млади социалисти, Неков сподели подробности от работата си в Европарламента, като член на Комисията по култура и образование и в частност за предприетите от него действия за промяна в ”Европейската инициатива за младежта” в частта й за младежка гаранция, изразяваща се в разширяване на възрастта от 25 до 30 години. В разговора той посочи, че в България делът на младите хора между 18 и 24 години, които не работят и не учат е 22% и значително надхвърля средното за ЕС ниво от 13%.

„У нас е отчетен и най-високият дял на тези младежи, с които службите по заетостта не могат да осъществят контакт. Делът на неактивните младежи е над 14% и е два пъти по-висок от средния за ЕС”, обяви Неков. Той обясни, че  младежката безработица и преждевременно напусналите училище също са над средното за ЕС равнище.

„Ето защо сред основните предизвикателства пред Гаранцията за младежта в България са необходимостта от засилване на инициативите за обучение и разширяване на активните политики по заетост с цел откриване на кадри с подходящ профил”, сподели евродепутатът.

В аванс беше представено и предстоящото откриване на евроофис „Солидарност” в Бургас от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. След срещата членовете на младежкото обединение в Бургас разпуснаха с игра на боулинг, като между всички участници символично беше разпределен награден фонд от 16 млрд. лв., наречен „Горанов дълг”.