Кандидати за депутати на БСП говориха за здравеопазване и екология в Бургас

05.06.2024

Кандидатите за народни представители от листата на Коалиция „БСП за България“ Тодор Байчев, втори в листата на коалицията, областен председател на БСП в Бургас, инж. Паруш Парушев, общински лидер на социалистите в морския град, трети в листата и инж. Живко Господинов, областен координатор на БСП, който заема двадесет и пето място, се срещнаха с жители на централна градска част в Бургас и комплекс „Изгрев“ и посетиха бургаското село Извор. Те разговаряха с хората и дискутираха по теми, свързани с актуалната политическа обстановка в страната и засегнаха регионални проблеми.

Обсъдени бяха въпроси, които касаят вътрешната сигурност на гражданите. Социалистите декларираха, че сред най-важните мерки, които БСП посочва като неотложни, за да се подобрят условията за живот в страната, са именно тези, свързани с борбата с престъпността и корупцията.

„Държавата трябва да създава защитна стена за опазване сигурността и собствеността на хората“, бяха категорични кандидатите за народни представители. Те коментираха, че освобождаването на икономиката от паяжините на организираната престъпност не търпи отлагане. Отбелязано беше, че ограничаването на основните криминогенни фактори е наложително. Сред тях са увеличаващата се бедност, изхвърлянето на част от младото поколение от естествената им среда или социална класа, нарастваща употреба и разпространение на наркотици.


Кандидатите за депутати увериха, че изготвяне на концепция и план за изграждане на национална система за видеонаблюдение в населените места и по пътищата е сред приоритетите в предизборната платформа на БСП.

По време на срещата в с. Извор, което се намира в подчертано земеделски район, специално внимание беше обърнато на въпроси, касаещи земеделието, като беше подчертано, че за да се развива отрасъла е нужно осигуряването на жизнена среда и социален стандарт за младите семейства, които имат желание да се устроят в селата и селските райони. Присъстващите с носталгия си спомниха за времето, когато земите около Извор са се славели като едни от най-богатите за производство на плодове и зеленчуци.


Народните представители коментираха, че балансираното развитие на отрасъла може да бъде постигнато чрез насърчаване на производството на различни култури и отглеждане на животни. По думите им сред приоритетните мерки, които БСП предлага да бъдат предприети във връзка със стремежа земеделските стопани да се подкрепят от държавата е възстановяването на магистралната водопреносна инфраструктура на „Напоителни системи“ ЕАД с европейски и държавни средства с цел подпомагане на поливното земеделие, развитие на зеленчукопроизводството, овощарството и биоземеделието, както и подкрепата за създаване на нови фамилни малки и средни земеделски стопанства.

Не на последно място те откроиха важността на подкрепата за доходите на фермерите, работните места и прехода към устойчиво земеделие, като същевременно бъде осигурена защита от нелоялна конкуренция от трети страни и ценови спекулации.

Коментирани бяха и теми, свързани със здравеопазването. Кандидатите за депутати посочиха, че сред мерките, които БСП предлага да бъдат предприето веднага след изборите са такива, които са насочени към осигуряването на достъпни и качествени здравни грижи за всички граждани. Това по думите им може да стане чрез прозрачност и контрол на
финансирането в здравната сфера чрез премахване статута на търговски дружества на болниците и гарантиране на равни условия за финансиране и контрол при разходване на публичните средства от лечебните заведения, независимо от собствеността им.
Акцент беше поставен и върху проблемите, свързани с екологията на градската среда. Социалистите коментираха, че опазването и подобряването на състоянието на водния ресурс и устойчива политика за поддържане качеството на въздуха са сред приоритетните теми, заложени в предизборната им платформа. Според тях положителни екологични ефекти могат да се получат чрез изграждане на пречиствателни станции, канализационна инфраструктура за населените места, извън обхвата на ОПОС и други програми, разширяване на системата за контрол на качеството на атмосферния въздух в 100-те населени места с най-много жители и всички национални курорти, изграждане на инфраструктура за електрически транспорт, осигуряване на
електрически транспортни средства в обществен транспорт и транспорт за лично ползване и въвеждане на щадящи околната среда отоплителни средства, заменящи традиционните отоплителни средства на твърди горива.

Кандидатите за депутати отговориха на много въпроси, благодариха на присъстващите за изразеното доверие и ги призоваха за активност в изборния ден, като напомниха, че разчитат на подкрепа с бюлетина номер 24 както за избор както на народни представители, така и за евровота.