Съветници на БСП отново поставиха на дневен ред инфраструктурни проблеми в Равнец

16.01.2024 г.

Общинският председател на БСП – Бургас Живко Господинов и общинските съветници от групата на социалистите в местния парламент Мадлен Мутафян и Чанко Мирчев проведоха срещи с жители на бургаското село Равнец.

Беше коментирана необходимостта от осигуряване на финансиране в Бюджет 2024 г. на Община Бургас за извършване на неотложни ремонти по инфраструктурата в населеното място. В резултат на проблемите, обсъдени по време на разговорите, общинските съветници входираха докладна записка до Общински съвет – Бургас относно осигуряване на финансов ресурс в Бюджет 2024 г. за проектиране и изготвяне на КСС за ремонт на ул. „Съветска”, ул.”Комсомолска” и ул. „Странджа” в село Равнец или асфалтиране на посочените улици /при условия на алтернативност/.

В документа са посочва, че въпросът за асфалтиране на улиците в село Равнец е поставян многократно и през предходния мандат на Общински съвет Бургас.

„Тъй като до момента не са налице предприети действия в тази посока и системно са отхвърляни докладните записки на общинските съветници от "БСП за България", отново предлагаме на Вашето внимание и разбира се, разчитаме да бъде прието положително решение относно искането на живущите в село Равнец, включително и на неговия кмет, за асфалтиране на  улиците в селото“, заявяват Мутафян и Мирчев.

„Трудно  и субективно е да се даде приоритет на улица, която най – много се нуждае от ремонт, тъй като голяма част от уличната мрежа е в окаяно състояние. Но най-многобройни въпроси са ни поставяни за ул. „Съветска”, ул.”Комсомолска” и ул. „Странджа” в село Равнец. Живущите се надяват след дългогодишно отлагане да дойде ред и в тяхното населено място да се ремонтира поне по една улица на година. Предлагаме вариант на алтернативност при приемане на положително  решение, като при условие, че посочените улици не са отразени като такива, то в този случай да се изготви проект и КСС за възлагане в последствие на СМР- ремонт и асфалтиране. В случай, че цитираните улици са отразени като такива и са налице необходимите и изискуеми условия, то в този случай  искането ни е да бъдат предвидени средства в Бюджет 2024 г- на Община Бургас  за асфалтиране на  за ул. „Съветска”, ул.”Комсомолска” и ул. „Странджа” в село Равнец.  За остойностяване на разходите по асфалтиране, тъй като не разполагаме със специални знания в тази сфера, разчитаме на експертизата на специалистите от общинската администрация“, посочват още съветниците.

Те предлагат Общински съвет – Бургас да вземе решение в Бюджет 2024г. на Община Бургас да бъдат предвидени средства за проектиране, изготвяне на КСС за ремонт на ул. „Съветска”, ул.”Комсомолска” и ул. „Странджа” в село Равнец, а също и в бюджета да се предвидят средства за тяхното асфалтиране.