Общински съветници от БСП отправиха питане към кмета на Бургас относно увреждане на движими и недвижими вещи на граждани

09.06.2023 г.

Питане относно увреждане на движими и недвижими вещи на граждани на територията на община Бургас отправиха към кмета на Община Бургас общинските съветници Живко Господинов и Мадлен Мутафян.

„Получихме множество сигнали от живущи в к-с „Бр. Миладинови”, ул. „Шар планина” и кв. „Крайморие”, ул. „Христо Арнаудов” във връзка с проблеми, възникнали следствие миенето на уличната мрежа”, се посочва в документа. От изложената в него информация става ясно, че офисите на ул. „Шар планина” са осъмнали с окаляни витрини. Изпоцапани са се оказали и паркираните пред тях автомобили.

„Силата на водната струя вдига и увлича камъчетата от пътната настилка, които увреждат боята на спрелите автомобили на живущите на ул. „Христо Арнаудов” в кв. „Крайморие“. Хората намират сутринта колите си окаляни и с надрана боя. Считаме, че при извършване на дейността по миене на уличната мрежа, трябва да се обърне внимание върху опазване имуществото на гражданите, като се съобрази силата на водната струя“, посочват общинските съветници.

Те желаят да получат писмен отговор на въпросите:

-          На кое дружество е възложена услугата по почистване, включително миене на улиците в гр.Бургас и кварталите на града?

-          В случай че възлагането е осъществено посредством договор за извършване на услугата, в договора съществуват ли клаузи, даващи възможност на Възложителя да контролира изпълнението му и съответно при констатирано некачествено, лошо или изпълнение, което причинява вреди на трети лица да се търси отговорност от изпълнителя и/или да се търси обезщетение за претърпените вреди?

-          Какви мерки ще предприеме Община Бургас  във връзка с изложеното в настоящото питане и поставените въпроси за подобряване на контрола върху изпълнителите и съответно недопускане на горе описаните вреди върху имуществото на гражданите.    

Към документа е приложен и снимков материал.