Общински съветници от БСП-Бургас питат кмета за ремонт на улици в с. Брястовец

17.01.2023 г.

Питане относно Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонт на ул. „Втора”, ул. „Трета”, ул.„Пета” и ул.„Двадесета” в село Брястовец са отправили към кмета на Община Бургас общинските съветници от БСП – Бургас Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов. В документа се посочва, че по време на срещи с жители на населеното място, вече за трета година се поставя въпроса за необходимостта от извършване на ремонтни работи на уличната мрежа.

"Лошото състояние на улиците води до непрекъснати ремонти на автомобилите, а гражданите са принудени да ходят с гумени ботуши при всеки дъжд", заявяват общинските съветници.

Те искат писмен отговор на въпросите какъв е размерът на средствата в Бюджет 2023 г. на Община Бургас планирани за ремонт на настилки в малките населени места, по какъв ред се предвижда да се осъществи разпределението на средствата за ремонт на настилки между отделните населени места в Община Бургас и ще бъде ли включен в Инвестиционната програма на Община Бургас за 2023 г. ремонта на настилки на  ул. „Втора”, ул. „Трета”, ул.„Пета” и  ул.„Двадесета” в село Брястовец.