Съветници на БСП искат ремонт на улици и тротоари в Равнец

14.10.2022 г.

Докладна записка за извършване на ремонт на уличната мрежа в село Равнец изпратиха до Общински съвет – Бургас общинските съветници от БСП Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Спасов, Георги Георгиев, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов. Документът е относно изграждане на тротоар на улица „Девети септември” в участъка от моста на река „Чукарлийка” до края на улицата. Асфалтиране на улиците и ремонт на тротоарите на: ул. „Съветска”, ул.„Гагарин” и ул.„Тракия”.

В докладната записка се посочва: „След срещите ни с жители на с. Равнец, същите споделиха за необходимостта от изграждане на тротоар на улица „Девети септември” в участъка от моста на река „Чукарлийка” до края на улицата. Асфалтиране на улиците и ремонт на тротоарите на: ул. „Съветска”, ул.„Гагарин” и ул.„Тракия”.

Общинските съветници предлагат Общински съвет – Бургас да вземе решение Община Бургас да предвиди средства в Бюджет 2023 г. за изграждане на тротоар на улица „Девети септември” в участъка от моста на река „Чукарлийка” до края на улицата, а също и за асфалтиране на улиците и ремонт на тротоарите на: ул. „Съветска”, ул.„Гагарин” и ул.„Тракия”.