Общински съветник с питане за уличното осветление в центъра на града

30.08.2021г.

Предвижда ли община Бургас благоустрояване в района на ул. „Пробуда” до ул. „Александровска”, ул. ”Л. Каравелов” до ул. „Александровска”, ул. ”Македония” до ул. „Александровска” от централната част на града, както и изграждане на улично осветление по ул. ”Пробуда” до ул. ”Александровска” и в какви срокове? Този въпрос отправи общинският съветник от БСП Живко Господинов към кмета на община Бургас.

„При срещата ми с граждани, живущи в ЦГЧ, същите споделиха, че от много години са подавали сигнали до община Бургас за нуждата от благоустрояване в карето включващо въпросните улици. Живущите там споделиха за компрометираната настилка, включваща „Синя зона”, паркинга между ул. ”Л. Каравелов” и ул. ”Пробуда”. Липсва осветление на ул. „Пробуда” до ул. ”Александровска”, както и в други участъци на посоченото каре. Осветление няма и в градинката между ул. „Л. Каравелов” и ул. ”Пробуда”. Искането на хората за същата градинка е да се поставят пейки, люлки и пързалки, тъй като по думите им липсват каквито и да е условия за отдих на възрастните хора, както и съоръжения за игра на децата“, се казва в питането.

„Гражданите споделиха, че от години имат подадени сигнали до община Бургас за наличието на изсъхнали клони на дърветата около сградата на ДЗИ и градинката до ул.”Пробуда”, но те не са изрязани. Няма кошчета по посочените улици, тротоарите са обрасли с трева. Живущите на посочените улици изразиха и готовност за събиране на подписка, защото не намират за нормално в комплексите на града да се изграждат кътове за отдих и игра, а  посоченото каре в центъра на града, повече от 10 години да стои занемарено“ , посочва в документа общинският съветник.

Към актуалния въпрос е добавен и снимков материал, показващ каква е ситуацията в проблемните участъци.