Общинските съветници Живко Господинов и Христо Панайотов с въпроси относно реконструкцията на бул. „Демокрация”

12.01.20201

Общинските съветници от БСП Живко Господинов и Христо Панайотов отправят питания към кмета на Бургас относно реконструкцията на бул. „Демокрация” в града. Те търсят отговори на следните въпроси: Как ще се осъществява зареждането на търговските обекти, находящи се на бул. „Демокрация”?; Къде точно се намират новите 75 паркоместа, които се споменават в прессъобщението на Общината?; Как се променя обособяването на нови таксиметровите стоянки и тяхното увеличение от 26 на 35? Къде точно се намират новите такива?; Къде се преместват стоянките за учебните автомобили?

В нарочно прессъобщение, публикувано от Община Бургас на 17.12.2019 г., със заглавие „ТРАНСПОРТНИ ЕКСПЕРТИ ОБСЪДИХА ФИНАЛНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛЕВАРД „ДЕМОКРАЦИЯ“, е представена  бъдещата визия на споменатия булевард. В него изрично е посочено „След общественото обсъждане с жителите, на което те поискаха повече места за паркиране, броят на паркоместата е увеличен с още 75 над съществуващите в момента, с което общо стават 200. Те ще се обособят в резултат на реконструкцията като успоредно паркиране по протежение на булеварда. Освен тях ще бъдат осигурени 35 стоянки на таксита, тъй като досега съществуващите са едва 26”.

„Същевременно реконструкцията на булеварда тече в момента, а до нас постъпиха множество сигнали от жители на района, в които се посочва, че извършваните дейности не отговарят на тези от общественото обсъждане”, посочват Господинов и Панайотов.