Христо Панайотов с питане относно чистотата на атмосферния въздух на територията на община Бургас

08.12.2020 г.

Общинският съветник от БСП Христо Панайотов отправя питане към кмета Димитър Николов относно чистотата на атмосферния въздух на територията на община Бургас. Въпросите, на които иска да получи отговор, са:

Какви са конкретните причини за наблюдаваното влошаване на атмосферния въздух на територията на община Бургас?; Какви мерки смята да предприеме Община Бургас, с цел нормализиране на показателите за чистотата на атмосферния въздух?

Панайотов посочва, че европейският индекс за качеството на атмосферния въздух, изработван от Европейска агенция по околна среда, последните няколко дни отчита много влошено качество в града ни. „Тези данни са особено притеснителни в период на пандемия, тъй като редица изследвания обвързват разпространението на COVID-19 с чистотата на атмосферния въздух. А по данни на Европейската агенция по околна среда България е една от първите държави в ЕС с най-много починали, вследствие замърсяване на въздуха. Всичко това прави въпроса особено важен за жителите на община Бургас”, обяснява общинският съветник.

Същевременно стана ясно и че Европейската комисия е предявила иск към България пред съда на ЕС поради неизпълнени задължения по европейското законодателство относно качеството на атмосферния въздух. В България се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в ЕС както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за фини прахови частици, с произтичащите от това рискове за здравето на нейното население, изтъкват от ЕК. Особено големи са превишаванията при дневните пределно допустими стойности — те са отбелязани в 90 дни годишно, т.е. над 2,5 пъти повече от разрешеното съгласно директивата.