Създаде ли община Бургас анализаторско звено за справяне епидемиологичната обстановка, пита общинският съветник Христо Панайотов

Окт 16, 2020 БУРГАС Новини БСП 0 1002

16.10.2020г.

Създаде ли община Бургас анализаторско звено, в какъв състав и на какъв период извършваше своите заседания? Това е единият въпрос, който задава общинският съветник от БСП Христо Панайотов на кмета на Бургас.

„В последните няколко дни се наблюдава сериозен ръст на новорегистрираните случаи на заразени лица с COVID-19 на територията на област Бургас. Тази негативна тенденция обаче поставя въпроса за бъдещите действия на община Бургас за справянето и с „втората вълна“ на здравната криза”, посочва Панайотов.

Той припомня, че с доклада от месец март, със своите колеги от групата на БСП предложиха приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка. А след проведените разисквания беше взето решение - създаване на общинско анализаторско звено със следните задачи: постоянен мониторинг за наличие на стоки и запаси в случай на затваряне на региона; създаване на доброволческа структура като резерв в случай на необходимост от подпомагане на нуждаещи се във всяко естество и тяхното обезпечаване с помощни средства; разглеждане на различните сценарии при развитие на кризата и набелязване на мерки за тези случаи.

Предвид всичко гореизложено, общинският съветник търси отговор и на още един въпрос - Какви мерки и сценарии за справяне с кризата са разглеждани и могат ли да бъдат използвани в текущата ситуация?