Инж. Петър Кънев приветства участниците в 54-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

Nov 21, 2019 Новини БСП 0 1000

21.11.2019

Председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание инж. Петър Кънев приветства участниците в 54-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС), която се проведе в София. Българският парламент беше домакин на форума, основна тема на който бе: „Европейските измерения на Черноморското икономическо сътрудничество – актуално състояние и перспективи на сътрудничеството“.

След края на събитието, в качеството си на ръководител на българската делегация и вицепрезидент ПАЧИС, инж. Петър Кънев коментира резултатите от събитието. "На всеки шест години, на ротационен принцип, България има честта да бъде домакин на Асамблеята. А винаги на половин година една от държавите поема председателството на тази уникална организация. Казвам уникална, защото тя събира парламентарния потенциал на дванадесет различни държави. Често някоя от държавите е в конфликт с друга държава - членка. Така че заседанията имат голямо значение", каза Петър Кънев. Той добави, че независимо, че по устав ПАЧИС не бива да се занимава с политически въпроси, а основно с икономически, той самият, като вицепрезидент на организацията и ръководител на българската делегация, няма спомен форумът да е минал без сериозни сблъсъци на политическо ниво. "И сега беше така. Не минахме без съответните дебати между Русия и Грузия и между Русия и Украйна. А също и между Азербайджан и Армения, Турция и Гърция, Албания и Сърбия, темата Косово. Но в крайна сметка, мисля, че приехме с единодушие един добър и балансиран текст, който предполага по-задълбочено бъдещо сътрудничество между дванадесетте държави-членки", коментира Кънев .

В изказванията си повечето от ръководителите на националните делегации посочиха, че темата за сътрудничеството между ЕС и ЧИС е много актуална и дискусията в София е навременна. Доброто сътрудничество с ЕС е от изключителна важност за всяка държава от Черноморския регион, независимо дали тя се стреми към пълноправно членство в ЕС или търси възможности да поддържа интензивни икономически отношения със страните-членки на ЕС, беше подчертано по време на дебата.

Делегатите на 54-ата Генерална асамблея на ПАЧИС приеха препоръка за „Сключване на преференциални търговски споразумения с оглед премахване на двойното данъчно облагане между държавите-членки на ЧИС“.