Общинската конференция на БСП – Бургас прие резолюция по проекта „Визия за България”

15.12.2018г.

Петото заседание на 21-вата Конференция на БСП – Бургас прие резолюция по проекта „Визия за България”. В нея се препоръчва  документът да бъде структуриран чрез определянето на следните основни приоритети за развитието на страната ни:

На 1-во място – за решаване на главния проблем на българското общество, свързан с огромната бедност, ниските доходи и жизнено равнище и като следствие от тях – голяма емиграция, намалена раждаемост и демографска криза, провеждането на политика, включваща решаването на социалните проблеми на децата, младежите и младите семейства;

На 2-ро място – предложения за промяна на пенсионната система на основата на принципите- солидарност, справедливост и равенство;

На 3-то място – осигуряване на достъп до своевременна и качествена медицинска помощ и медицински грижи за всеки;

На 4-ти място – идеи в сферата на образованието, културата и науката;

На 5-то място – предложения за съществени промени в икономиката и финансите на държавата, като основа за решаване на главните социални и демографски проблеми;

На 6-то място – нов модел на управление на страната, справяне с корупцията и премахването на „паралелната държава”.

„Докато течеше нашата национална кампания за Визията, третият кабинет „Борисов”, в резултат от количествени натрупвания на провали, достигна до качествени изменения на ситуацията, в която се намира – от управленска криза, те стигнаха до управленска катастрофа”, заяви на форума председателят на ОбС на БСП – Бургас Живко Господинов. По време на заседанието бяха представени постъпилите конкретни предложения по направленията: държава, държавно управление и администрация; икономическо развитие на България; регионално развитие; здравеопазване; образование, наука и култура; сигурност и отбрана; външна политика.

Не бе подминат и въпросът за регионална визия за Бургас. Социалистите застанаха зад позицията, че в морската община следва да се работи по всички секторни политики. Делегатите засегнаха и темата за пенсионната система, като изтъкнаха, че е крайно време да има реформа. Във външната политика се застъпи предложението България да възстанови и поддържа добри отношения с Русия. „Със сегашния модел на управление нещата няма да се оправят. Трябва промяна”, категорични бяха делегатите. Предстои всички предложения по „Визия за България” да бъдат изпратени в Националния съвет на БСП. По време на форума бяха приети и годишните отчети за работата на Общински съвет на БСП – Бургас, на общинските съветници и на бургаските народни представители от ПГ на „БСП за България”, както и на Общинската контролна комисия.