БСП-Бургас представи Визията си за икономическото развитие на общината

6.11.2018

БСП-Бургас започна с представянето на своята „Визия за Бургас” – регионална версия на проекта „Визия за България”. Документът е отворен и ще се разработва в няколко насоки. Днес акцентът бе икономическото развитие на общината, което бе представено от депутата от ПГ на „БСП за България” Николай Тишев, председателя на ОбС на БСП-Бургас Живко Господинов и Христо Панайотов – член на ИБ на ОбС на БСП-Бургас. По време на пресконференция за медиите те показаха и коментираха данни от НСИ за 2016 г., които сочат, че морският град продължава да се развива с негативни темпове. Според данните за периода 2011-2016 г. населението на Бургас е намаляло с 3193 души, докато във Варна се е увеличило с 894 души, в Пловдив с над 6000, а в София с над 30 000. По показателя „средна работна заплата” Бургас също изостава. В сравнение с посочените градове,  Бургас има най-нисък темп на нарастване на средната работна заплата.

„Ако твърдим, че Бургас е един добър град за живеене, той трябва да увеличава населението си. Също така и доходите трябва да нарастват. За съжаление, това сега не е така. И ако продължаваме да се развиваме в тази посока, не ни чака нищо добро” – подчерта Николай Тишев.

Христо Панайотов коментира, от своя страна, тенденцията за намаляване на наетите лица в служебно правоотношение в морската община.  Той посочи, че важни показатели са чуждестранните инвестиции. За периода 2013-2016 г., в Бургас те са паднали с 32,85 %, докато във Варна са се покачили с 30 %, в Пловдив с 45 %.

Според статистиката, в града ни е и най-малката индустриална зона  - само с 238 дка. За сравнение тази в Пловдив е с площ 10 700 дка, а в София - с площ 3038 дка.

По време на пресконференцията бяха представени и мерките, които трябва да се предприемат, за да се промени тази тенденция и Бургас да бъде поставен на пътя на икономическото развитие. „Инвеститорите бягат от Бургас. Общината няма план как да привлича и как да задържа инвеститори. За да се промени това, общинска администрация трябва да промени отношението си към бизнеса, както и задължително да има  подкрепа към местния бизнес” – заяви Николай Тишев.

Сред другите заложени мерки е създаването на общински инвестиционен фонд „Бургас-развитие”. Идеята на този фонд е да се финансират стартиращи бизнес начинания,  с цел създаване на високотехнологични фирми, които да носят голяма добавена стойност. „Друга мярка е бранд „Произведено в Бургас”, който е аналог на бранда „Произведено в България”. Идеята е в този бранд да се обединят малки производители, които са на територията на община Бургас и по този начин, през бранда, да се търсят възможности за реализация на тяхната продукция. Друга идея е разширяване на индустриалните зони. Едно от нещата, които трябва да има в тези зони, е т. нар. „Тех - парк”. Трябва да се наблегне на високотехнологичните инвестиции” – разясни Христо Панайотов.

Освен мерките, са заложени също така и очаквани резултати, които до края на 2023 г. да бъдат достигнати:  увеличение на средната работна заплата до 1500-1600 лв.; удвояване темпа на нарастване  на работните заплати. Оттам нататък 7000 нови заети лица до 2023 г. и достигане на коефициент на заетост  - 65 %; увеличение на населението на Бургас с 5000 души;  50 % увеличение на чуждестранните инвестиции.