Николай Тишев: Как частни лица са участвали в писането на законопроекта за електронните съобщителни мрежи?

Налице е конфликт на интереси

„Кой пише законите в Република България? Народните представители, които, в случая, са се подписали като вносители на законопроекта за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, Министерски съвет и съответно Министерството на транспорта или частни лица, които са в конфликт на интереси, тъй като текстовете, в  някои членове, определят и средства, които тези частни субекти ще получат“ Това заяви народният представител от „БСП за България“ Николай Тишев от парламентарната трибуна. Той попита: „Ако лобистки закон е този, който се пише от народни представители под диктовката на частни интереси, то тогава как се нарича законопроект, за който частните субекти директно заявяват, че са участвали в писането му?!“

Тишев обясни, че мрежовите оператори имат право на минимална информация относно съществуващата физическа инфраструктура. „Искаме да направим промяна в първоначално внесения текст, затова че тези мрежови оператори или държавни органи, които са нарушили закона, т.е. - не са спазили чл. 4, ал. 4 и чл. 7 и не са предоставили информацията, която по закон трябва да се предостави, да не увеличават необосновано цената, която така или иначе ще заплати оператора на електронни съобщителни мрежи. Цената трябва да е същата, каквато биха си я получили от единната информационна точка“, подчерта депутатът.

„Интересното е, че когато в комисията обсъждахме тази промяна, първоначалното становище на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше следното: „Считаме, че предложението би могло да бъде подкрепено, с което да се осигурят равни условия за получаване на информация от ЕИТ или от мрежовия оператор“, добави той.

Народният представител коментира, че ЕРП-тата са били изключително активни в изказването на становища, различни от направените предложения. „А най-интересното е, че те са направили едно заявление, което е, меко казано, неприемливо. Става въпрос за това, че Светозар Илазов от „Енерго-про“ и Петя Колчева от „ЕВН“ са заявили, че са участвали в писането на въпросните текстове”, каза също Тишев.