БСП-Бургас стартира подписка за обезщетения за жилищно-стестовните влогове

17.11.2017

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БСП - БУРГАС КАНИ ГРАЖДАНИТЕ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКА, ПОДКРЕПЯЩА ВНЕСЕНОТО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО ЩЕ БЪДАТ СПРАВЕДЛИВО ОБЕЗЩЕТЕНИ ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА.

ПОДПИСКАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СРОК ДО 01.12.2017 Г., НА АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. „ФЕРДИНАНДОВА” 60, ЕТАЖ 2, ПРЕЗ ВРЕМЕТО ОТ 09.00 ДО 17.00 ЧАСА.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ НА ТЕЛЕФОН: 056/ 844 316