Магдалена Шентова заяви в Поморие, че ще се продължи борбата за намаляване на задълбочаващата се бедност

Мар 08, 2017 БУРГАС Новини БСП 0 665

Въпросите, които най-много вълнуваха присъстващите, бяха свързани с проблемите през последните години в здравеопазването, социалната политика и отношението към възрастните хора

Въпросите, които най-много вълнуваха присъстващите, бяха свързани с проблемите през последните години в здравеопазването, социалната политика и отношението към възрастните хора

Кандидатът за народен представител на коалиция „БСП за България“ в Бургас Магдалена Шентова проведе среща с граждани на Поморие. Мероприятието се състоя в пенсионерския клуб в кв. „Св. Георги“. Представени бяха акценти от предизборната платформа, след което се разискваха редица теми.

Въпросите, които най-много вълнуваха присъстващите, бяха свързани с проблемите през последните години в здравеопазването, социалната политика и отношението към възрастните хора. Това са и едни от основните приоритети, заложени в програмата на „БСП за България“.

Пред всички присъстващи на срещата бе посочено, че ще се продължи борбата за намаляване на задълбочаващата се бедност и нарастващите неравенства, подкрепа на най-засегнатите социални групи, равнище на доходи, осигуряващи достоен стандарт на живот.

Друго, което се коментира, е, че следва да има напълно безплатно, достъпно и навременно медицинско обслужване на здравноосигурените лица; да се премахнат скритите форми за допълнително заплащане; да се случи увеличаване с не по-малко от два пъти на средствата на „Фонд за лечение на деца“ и облекчаване на процедурата за отпускането им. А също така и да се създаде работещ механизъм за медицинското обслужване на лица, които са в обективна невъзможност  да плащат здравноосигурителни вноски.