Бургаски социалисти запознаха жителите на кв. "Изгрев" с програмата на "БСП за България"

Мар 07, 2017 БУРГАС Новини БСП 0 774

Коментираха създаването на Национален финансов холдинг под управлението на Българска банка за развитие

Кандидатите за народни представители на „БСП за България” Николай Тишев, Тодор Жеков и Христо Панайотов проведоха среща с жители на бургаския комплекс „Изгрев”. Те запознаха присъстващите с целите и приоритетите на коалицията.

Социалистите коментираха създаването на Национален финансов холдинг под управлението на Българска банка за развитие, включващ Националния гаранционен фонд, Българска агенция за експортно застраховане, фонд „Индустрия“, фонд „Иновации“ и фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“.  Те посочиха, че следва да има допълване ролята на Българската банка за развитие с ясен мандат за стимулиране на експорта на българските предприятия в чужбина. Крайната цел е българските компании да получават на едно място и с минимални бюрократични спънки дялово или кредитно финансиране за своя бизнес, дългови инструменти и застраховка на реализирания износ.

На срещата в ж.к. „Изгрев” се дискутира и темата за нулева ставка на данък „Печалба“ при годишен оборот от търговска дейност до 150 000 лв. за стартиращи предприятия, създадени от предприемачи до 35-годишна възраст, които в рамките на 24 месеца да открият минимум пет работни места.

„С цел преодоляване на задълбочаващите се регионални различия, ще се създадат нови финансови инструменти, които ще осигурят дългосрочно финансиране на важни инфраструктурни обекти чрез публично-частни партньорства и инфраструктурни облигации  от страна на държавата и общините”, посочиха социалистите.