Николай Тишев проведе среща с избиратели в бургаския квартал „Ветрен”

Мар 03, 2017 БУРГАС Новини БСП 0 626

На срещата се наблегна най-много на темите за икономиката, здравеопазването и образованието

Среща с избиратели в бургаския квартал „Ветрен” проведе кандидатът за народен представител и втори в листата на „БСП за България” в Бургас Николай Тишев. Той представи акценти от програмата на коалицията за предстоящите избори. Най-обсъжданите теми по време на срещата бяха здравеопазването и образованието. Тишев коментира, че за БСП отправно начало е да гарантира здравна политика, която ще позволи на практика да се приложат принципите на равнопоставеност, достъпност, качествено и навременно медицинско обслужване. „БСП за България” ще подчини практическите си действия на реализацията на това категорично конституционно право чрез напълно безплатно, достъпно и навременно медицинско обслужване на здравноосигурените лица. Ще се създаде работещ механизъм за медицинското обслужване на лица, които са в обективна невъзможност  да плащат здравноосигурителни вноски.

Относно образованието Николай Тишев заяви, че е необходимо да се подготви младото поколение и всеки български гражданин да бъде конкурентоспособен в променящия се свят. „БСП за България” е за образователна система, която формира активни, критично мислещи и отговорни граждани, обичащи страната си. Държавата трябва да създаде необходимите условия за насърчаване на бизнеса и работодателите да инвестират в образованието и да използва науката като фактор за развитие и за икономически растеж.

Не бе подминат и въпросът за икономиката. Тишев бе категоричен, че страната се нуждае от нова политика на стратегическо прогнозиране и програмиране на държавно равнище. Това е възможно с финансова подкрепа, пренасочване на икономическата активност към отделните региони и разумна бюджетна политика. Не на последно място трябва да се укрепят държавните активи в икономиката и управлението им на пазарен принцип.