Информация за община Камено и ОбС на БСП

Община Камено има 13 населени места с общо население 10 393 жители. Населените места в общината са: гр. Камено, Винарско, Вратица, Желязово, Константиново, Кръстина, Ливада, Полски извор, Русокастро, Свобода, Трояново, Тръстиково, Черни връх. Град Камено е административен център на община Камено.

Историята твърди, че Камено започва своя живот преди повече от 500 години. Селището се нарича Кайлий до 1934 година, когато е преименувано на Камено. Най–старият средновековен документ, в който може да е споменат градът Каикли, датира от 1498 гододина. Съществуването на няколко варианта на името в изворите: Каикли, Каялък Али и Каялий, предизвиква противоречия в тълкуването. Според народната етимология името идва от турската дума “кая”, което означава камък. Старите изписвания Каикли и Каялий позволяват и друго тълкуване. На старобългарски и персийски език думата означава черноземна, “земя – смолница“.

През 1969 год. Камено е признато за село от градски тип. С указ от 1974 г. Камено е обявено за град, а през 1979 г. - за общински център.

Освен „Лукойл-Нефтохим“ АД - Бургас, който заема 75% от територията на землището на Камено, тук са разположени множество цехове и производства в различни сектори на промишлеността.

Читалище „Просвета 1927“, e създадено през 1927 г. от група учители. През 1941 г. към читалището е сформиран ансамбъл за народни песни и танци, който съществува и до днес. В читалището е уредена постоянна етнографска експозиция на предмети от бита и тъкани, дарени от жителите на общината. Към читалището има изграден фолклорен ансамбъл „Здравец” с три формации, група за автентичен фолклор с художествен ръководител и хореограф Димитринка Бакалова. Танцовият ансамбъл „Здравец” е носител на идеите и продължава традициите на Каменския ансамбъл за народни песни и танци, създаден през 1944 г., чийто диригент е бил Петър Бакалов. Той е носител на десетки награди и отличия от национални и международни конкурси и фестивали:

В Камено са разположени храм „ВМЧК Св. Георги Победоносец“, защитената местност „Корията“ по поречието на река Айтоска, представляваща гора от полски бряст с площ 150 дка, крепостта Русокастрон, както и паметници на монументално-декоративното изкуство.  

ОбС на БСП - Камено - Мария Николова Петрова Камено 8120, ул."Оборище" № 15
 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи