Кандидатът за кмет на Бургас Евгений Мосинов: Трябва общината да отпуска стипендии за отличници и социално слаби в БСУ

Експертният потенциал на Университета „Професор д-р Асен Златаров“ не се използва в необходимата степен

„Експертният потенциал на Университета „Професор д-р Асен Златаров“ не се използва в необходимата степен при разработване и реализиране на европроекти”, това каза кандидатът на БСП за кмет на Бургас Евгений Мосинов. По думите му, вместо това община Бургас използва външни и чуждестранни консултанти. Ректорът на най-старото висше училище в региона доц. Магадалена Миткова сподели въпросите, по които университетът може да се сътрудничи с общината и да получи подкрепа.

Обсъден бе и въпросът за финансиране на започнатия вече строеж на  учебния корпус на новоразкрития Факултет по обществено здраве. За неговото строителство на университета са необходими 4 млн. лева. Във връзка с кадровото обезпечаване на учебния процес, беше обсъдената идеята,  преминалите през конкурс преподаватели да бъдат назначавани на работа в бургаската болница.

Евгений Мосинов обсъди с доц. Миткова и възможността общината да отпуска стипендии за социално слаби студенти и студенти с висок успех. Кандидатът за кмет на Бургас Евгений Мосинов е преподавател по правни науки в другото бургаско висше училище – БСУ и познава актуалните проблеми на висшето образование у нас и перспективите за неговото развитие.