БСП – Бургас: „Пристанище Бургас” ЕАД трябва да предоставя пълен обем услуги

18.03.2022 г.

Ръководството на Общинския съвет на БСП – Бургас е изпратило до министъра на Транспорта и съобщенията позиция относно развитието на държавния пристанищен оператор „Пристанище Бургас” ЕАД, по повод проведената работна среща с него на 11.03.2022г. в Конгресен център -  Бургас.  

Изразена е категоричната позиция, че „Пристанище Бургас” ЕАД следва да се развива, предоставяйки пълен обем пристанищни услуги – товаро-разтоварни и складови услуги, за да се гарантира индустриалното развитие на България.

Категорична и последователна е позицията, че „Пристанище Бургас” ЕАД, развивайки пристанищни услуги в пълен обем като държавен оператор, ще осигури по - добра конкурентна среда за всички участници в този сектор - корабни агенции, спедитори и други.