Съветници от БСП алармират за опасности заради реконструкцията на бул. Демокрация

02.06.2021 г.

Общинските съветници от БСП – Бургас Живко Господинов и Христо Панайотов отправиха питане към кмета на Община Бургас относно реконструкцията на централния булевард Демокрация, която се извършва и в момента. Те са категорични, че надграждането на съществуващата система от бързи автобусни линии и обособяване на „бърз автобусен коридор” по бургаската улица е отново за сметка на автомобилния трафик и създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

„Считаме, че има множество конфликтни зони между отделните участници в движението по булеварда. Паркирането на МПС успоредно на „бързия автобусен коридор” също създава редица опасности, като излизане на пешеходци в активна лента между паркираните автомобили, неправилно включване в движението на спрели МПС и маневриращи МПС с цел паркиране. Същевременно постъпват и множество питания от наши съграждани, свързани с използването на новообразуваните паркоместа и евентуалното им включване за платено паркиране като част от „синя“ или „зелена“ зона“, се казва още в документа.

Позовавайки се на Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас, съветниците изразяват желанието си да получат писмен отговор на въпросите: Има ли направени предварителни проучвания относно ефекта от намаляване на пропускливостта на автомобилния трафик по бул. „Демокрация”?, Как ще се отразят промените върху безопасността на движение на МПС и пешеходци по булевард ”Демокрация”?, Смята ли Община Бургас да включи новосъздадените паркоместа в обхвата на платена „синя“ или „зелена“ зона? и Спазени ли са нормативните изисквания за местата за паркиране съгласно наредба № РД – 02-02-2 от 20.12.2017 г за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии?