БСП - Бургас с искане за спешна извънредна сесия на Общински съвет – Бургас заради състоянието на язовир „Камчия”

27.11.2020г.

Общински съветници от БСП-Бургас отправят искане за извънредна сесия на Общински съвет – Бургас, с цел изслушване на представител на Министерство на околната среда и водите и управителя на ВиК – Бургас. Поводът е информация, изнесена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров в Народното събрание за състоянието на яз. „Камчия” и предстоящия воден режим на гр. Бургас. В резултат на това бе инициирана спешна среща от страна на народния представител от „БСП за България” Николай Тишев, председателя на ОбС на БСП – Бургас  Живко Господинов и ръководителя на групата съветници на БСП Христо Панайотов с председателя на Общински съвет – Бургас проф.Севдалина Турманова.

В текста се казва следното: „Съгласно информацията, публикувана в „Ежедневен бюлетин за състоянието на водите“ на МОСВ към 16.10.2020 г., е видно, че наличният полезен обем е в размер на 41.293 млн. м3 или 26.26%, а месец по-късно на 26.11.2020 г. той вече е спаднал до ниво от 32.290 млн. м3 или 20.53%. От посочените числа се вижда, че за разглеждания период обема е спаднал с 9.003 млн. м3, а при запазване на този темп на намаление той ще бъде изчерпан в рамките на 3-4 месеца.“

По думите им е притеснителна  и продължаващата тенденция за намаляване, като от бюлетина е видно, че в разглеждания период средноденонощният приток е с близо 10 пъти по-малък от средноденонощния разход на вода.“

В тази връзка, в качеството си на членове на Председателски съвет към Общински съвет - Бургас, Живко Господинов и Христо Панайотов предлагат свикване на извънредно заседание, с дневен ред: „Изслушване на представител на Министерство на околната реда и водите и управителя на ВиК-Бургас относно нивото на водата в язовир „Камчия“ и предприемане на мерки за решаване на проблема с ниските водни нива.“