Да се намали двойно данъкът върху таксиметровия превоз на пътници в Бургас, предлагат общинските съветници от БСП

26.11.2020г.

Определеният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници от 660 лв. за 2021 г. да се заплаща, както следва: 300 лв. да бъдат заплащани от превозвачите, а 360 лв., представляващи разликата до размера на определения в чл. 67 от „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Бургас“, да бъде поета от държавния бюджет, чрез компенсиране бюджета на община Бургас. Това предлагат общинските съветници от БСП. В своята докладна записка те посочват, че подобни решения има вече приети в Столична община, община Пловдив, община Варна и други.

Към настоящия момент продължава да са на лице ограничения, въведени със заповед на Министъра на здравеопазването, което продължава да създава затруднения за осъществяване дейността по обществен превоз на пътници.

„Ефектът на вируса върху икономиката на града ни зависи и от помощта, която държавата ще окаже. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията обяви, че държавата има готовност за подкрепа на таксиметровите превозвачи, за облекчаване на икономическите последствия от COVID-19. Прилагането на мярката ще се осъществи съвместно с общините, отговорни за определянето на данък „таксиметров превоз“, който се заплаща от таксиметровите превозвачи. Държавата ще поеме разликата между определения от общинските съвети размер на данъка до размера, заплащан за 2020 г. Именно заради това и предвид правомощията на Общинския съвет, правим нашето предложение за намаляване на данъка”, посочват още общинските съветници.