Павел Маринов окончателно оправдан след 6 години съдебни процедури

26.11.2020г.

На 23 ноември влезе в сила окончателното решение на Апелативния специализиран наказателен съд, с което всички обвинения срещу бившия областен управител на област Бургас Павел Маринов бяха отхвърлени.

В решението на съда се казва: „Несъмнено е доказано по делото, че с издаването на заповед № РД09-79/02.08.2013 г., подсъдимият е бил със съзнанието за поправяне на незаконосъобразните действия на своите предшественици и предпазването авторитета на държавата, която неправомерно е била въвлечена в спор между два частноправни субекта, без нито да цели да облагодетелства или уврежда някого, нито умишлено да подчинява на подобни намерения служебното си поведение. Увереността му, че защитава държавния интерес е убедително доказателствено подкрепена.

В случая сме изправени пред рядко срещано по своята тотална несъстоятелност обвинение, по което първата инстанция съвсем резонно е оневинила подсъдимия и е постановила оправдателен съдебен акт.”