Живко Господинов: В какъв срок ще бъдат възстановени пейките около блокове 126, 127 и 128 в „Меден рудник“

19.06.2020 г.

В какви срокове се предвижда възстановяване на пейките в парковото пространство зад блокове 126, 127 и 128 в ж.к. „Меден рудник“? Това питане отправя председателят на групата общински съветници на БСП Живко Господинов към кмета на Община Бургас. При срещата му с жители на комплекса хората са обяснили, че заради кризата с разпространението на COVID-19, в посоченото парково пространство са били демонтирани дървените части на пейките, които и до днес не са възстановени. Също така в посочения район се намира и пенсионерски клуб „Демокрация“, фасадата на който е засегната от вандалските прояви на младежи, посещаващи парка.
По време на срещата хората са споделили още, че в парка е изградена сравнително нова детска площадка, както и спортна площадка. Те обаче са станали жертва на вандалски актове, които по думите на гражданите, остават без никакви последици. В тази връзка Господинов задава и въпросите:
- "Има ли предприети мероприятия относно разпознаване на лицата, извършили вандалските актове в парка?";
- "Какви мерки ще предприеме Общината за опазване на общинската собственост?"