По предложение на БСП намаляват с 30% таксите за детски градини в Бургас

27.02.2020 г.

С 30% ще бъдат намалени таксите в бургаските детски градини. Предложението е на общинския съветник от БСП Христо Панайотов. То бе подкрепено днес на редовното заседание на Общински съвет-Бургас. Решението влиза в сила от 1-ви октомври тази година.

„Факт е, че бюджетът е приет, но за съжаление не успях да входирам докладната по-рано, което е моя грешка. Но в сегашния си вид таксата е незаконосъобразна. Има решение на Върховния административен съд в София. Ако някой я оспори, тя ще отпадне. Тогава бюджетът пак ли няма да издържи? Приемам предложението да влезе в сила от 1 октомври”, заяви от трибуната на местния парламент Панайотов.

В докладната записка той е подчертал, че в община Бургас таксата за детска градина и ясла е най-висока, в сравнение с всички останали общини в областта. Няма аргументи защо това е така. Включително има общини с много по-малки ресурси (Средец, Созопол), които не събират такси, а в останалите таксите са значително по-ниски. Същевременно настоящите разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас  разделят таксите на постоянна, независеща от броя на посещенията в месеца и диференцирана- за присъствен ден. Тези такси обаче противоречат на разпоредбите на Закона за народната просвета, според който за времето, в което детето не е посещавало детската градина, не се заплаща такса /чл. 30, ал. 4 от Правилник за прилагане на закона за народната просвета/.

С предлаганата промяна,  от една страна,  се цели стимулирането и подпомагането на младите семейства с малки  деца. Това е една от основните цели на всяка местна власт, както и съществена социална функция на всяка община. Грижата за децата е залог за развитие на общината. И от друга - има за цел да промени общинската наредба, с цел недопускането на плащания за неизползвана услуга, се посочва още в докладната.