Общинските съветници от БСП призовават да се отмени решението за демонтиране на паметната плоча от Механото

05.02.2020 г.

Групата общински съветници от БСП входира докладна записка, чрез която призовава да се отмени решението за демонтиране на плочата с идеологически  надпис,  поставена на  фасадата на ПГМЕЕ  - Бургас.

„С решение по докладна № 08-00-7917 на предишния Общински съвет на община Бургас, е взето решение за демонтиране на паметна плоча на загинали антифашисти от фасадата на ПГМЕЕ-Бургас. Решението противоречи както на закона и европейските директиви, така и общочовешките морални принципи“, посочват в документа общинските съветници на левицата. 

Вносителите на докладната записка, станала причина за вземането на това решение, цитират разпоредбата на чл.11 ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование. В нея  е записано: “В системата на предучилищното и училищно образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини”.

„Законодателят ясно е посочил и разграничил какво не е позволено да се налага в системата на образованието, каквато и да е идеологическа или религиозна доктрина, да бъдат принуждавани учениците в ранна възраст, ненавършили пълнолетие, да възприемат и изповядват политически, икономически, религиозни или други идеологии. Но в конкретния случай не се касае за налагане на идеология, а за паметна плоча, на която са изписани имената на загинали младежи, учили в това училище. Младежи, загинали в антифашистката борба, която е част от общия фронт за борба против нацизма и е призната за част от европейското съпротивително движени против хитлеризма“, подчертават общинските съветници. 

В допълнение към всичко това,  решението на Общинския съвет от 30.10.2018 г. e в крещящо противоречие  с  РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ от 2018 г. под № 2869 /RSP/ 2018 г.   относно  нарастването  на неофашисткото  насилие в Европа .