Общинските съветници от БСП единствени гласуваха против бюджета на Община Бургас

28.01.2020 г.

Общинските съветници от БСП бяха единствените, които гласуваха против бюджет 2020 г. на Община Бургас по време на днешната сесия на Общински съвет - Бургас.„БСП не подкрепя политиката на увеличаване на данъчната тежест за населението и разпродажбата на общинското имущество”, обяви от трибуната председателят на групата съветници Живко Господинов. „Липсата на данни за недвижимите имоти на територията на общината, за приложените данъчни облекчения при определяне на данък сгради и такса  битови отпадъци, за какви имоти са приложени, не дава възможност да преценим как е разпределена данъчната тежест, каква е бизнес средата в общината. А  предвиденото намаление на постъпленията от наеми на какво се дължи?“, добави той. 

В позицията на левицата се посочва още, че с бюджет 2020 едва ли ще се реализира мотото „сигурност и перспектива за Бургас“. За да се реализира тази основна цел, следва да се предвидят мерки за подобряване на условия за насърчаване на икономическото развитие, включително мерки за подпомагане на малкия и среден бизнес, каквито в проекта за бюджет липсват. Необходимо е да се намали финансовата тежест за граждани и фирми  при административното им обслужване чрез оптимизиране на разходите и намаляването на съответните местни такси, при спазване на законовото изискване размерът им да е равен на разхода за предоставената административна услуга, а не да се завишава с цел да се покриват други плащания и разходи на общината.

Липсват мерки и не са предвидени средства за подпомагане на младите семейства с малки деца. „Вече сме коментирали в тази зала, че според НСИ населението на Бургас не само, че не се увеличава, а намалява. Това се дължи  отчасти на демографската криза, но много повече на това, че младите хора, особено с деца, много трудно издържат семействата си и се принуждават да заминават за София или чужбина, където да осигурят по-добър стандарт за себе си и децата си. Този бюджет по никакъв начин не се опитва да обърне тази негативна тенденция (а именно намаляване и застаряване на населението в общината)“, заяви още от трибуната на местния парламент Живко Господинов.

Според общинските съветници от БСП трябва да се предвидят мерки, гарантиращи най-вече икономическото развитие на Бургас, за да стане той притегателен център за младите хора и тези в работоспособна възраст.  В противен случай все повече хора в града и общината ще споменават Бургас като най-добрия град за живеене в кавички.

Въпреки дадената заявка, че бюджет 2020 е бюджет на сигурността и перспективата за Бургас, общинските съветници считат, че това е бюджет на статуквото, недаващ предложения и решения за справяне с новите предизвикателства, стоящи пред  общината - бюджет без ясни цели и приоритети, който не осигурява развитие на нито един икономически сектор.