Общинските съветници на БСП в Бургас против допълнителни данъци за МПС

Позиция на общинските съветници от БСП в Бургас

От БСП, като партия, подкрепяме всичко, което води до подобряване на екологичната обстановка в града и държавата. В същото време, като социална партия, не можем да подкрепим увеличаване на данъците именно за гражданите, които не разполагат с доходи да заменят своите автомобили с такива, които са по-екологични.  А те притежават повече от 65% от автомобилния парк на общината.

С предлаганите промени в наредбата считаме, че поставените цели няма да бъдат постигнати, а именно:

1. Няма да постигнем ограничаване на използването на посочените моторни превозни средства. Водачите на тези автомобили няма да ограничат използването им за това, че данъкът им ще се увеличи.

 2. Вдигането на данъка на посочените автомобили няма да стимулира собствениците на същите да си закупят  по-щадящи околната среда автомобили, защото нямат финансова възможност.

3. Ако все пак мнозинството в Общинския съвет реши да  натовари гражданите с допълнителни данъци за МПС, ние предлагаме получените средства да се изразходят за оптимизиране на трафика на по–натоварените кръстовища, което ще доведе несъмнено до намаляване на вредните емисии във въздуха.