Чанко Мирчев стана заместник-председател на Общински съвет – Бургас

Левицата има трима председатели на постоянни комисии и двама заместник-председатели

Общинският съветник от „БСП за България“ Чанко Мирчев  беше избран днес за заместник-председател на Общински съвет – Бургас. По време на заседанието на местния парламент новоизбраният кмет на село Равнец от БСП Костадин Георгиев положи клетва. 

Стана ясно също и в кои постоянни комисии ще членуват представителите на левицата.

Живко Господинов бе избран за председател на Комисия по обществен ред и сигурност. Той влезе и в състава на Комисията по транспорт и безопасност на движението и Комисията по морско дело и рибарство.

Чанко Мирчев стана председател на Комисията по социални дейности. Той ще членува и в Комисията по здравеопазване.

Йордан Георгиев е избран за председател на Комисията по спорт, деца и младежки дейности, стана член и на Комисията по наука, иновации и оперативни програми, както и на временната Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и публично-частно партньорство.

Общинският съветник Георги Спасов стана заместник-председател на Комисията по култура и читалищна дейност. Спасов ще членува и в Комисията по опазване на околната среда, земеделие и храни, Комисията по устройство на територията, както и във временната Комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Стоян Коларов бе избран за заместник-председател на Комисията по образование и вероизповедания. Той, също така, влезе в състава на Комисията по международно сътрудничество и връзки с гражданско общество, както и в този на временната Комисия по реклама.

Христо Панайотов ще членува в Комисията по бюджет и финанси, Комисията по общинска собственост, общински предприятия и дружества, Комисията по туризъм, а също така и във временната Комисия  по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас.

Общинският съветник Павел Маринов стана член на Комисията по правни въпроси, Комисията по икономика и инвестиционни политики и Комисията по установяване на конфликт на интереси. Маринов ще членува и във временната Комисия по чл. 8, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.