Николай Цонков в Благоевград: Механизмът за финансиране на училищата очевидно не работи Доц. Тенева: Българското училище продължава да възпроизвежда неравенства

11.10.2017 г.

На провелата се дискусия „За делника на образованието”, организирана от Областния съвет на БСП Благоевград, в  хоровата зала на Народно читалище „Никола Вапцаров”, се събраха учители, директори и преподаватели от целия регион. Те успяха да зададат своите въпроси и да коментират какви трудности срещат в малките населени места пред народния представител ПГ БСП за България и преподавател в УНСС- Николай Цонков и пред доц. Атанаска Тенева, която е преподавател в Университета по хранителни технологии в Пловдив и член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП.

Народният представител Николай Цонков коментира, че е от влизането на новия закон за предучилищното и училищно образование, всички учителите и директори, дори и  от област Благоевград, се срещат с редица трудности.

„Бих искал да отбележа на първо място- образователните стандарти, които  трябваше да бъдат приети още с влизането на закона.  Но все още голяма част от тях не са разработени. Пример за това е наредбата за физическата среда. Механизмът за финансиране на училищата не работи  и  трябва да бъде променен, още повече в началното образование и подмяната на завършващите ученици. Този проблем  създава изключително много трудности на общините, и поради този факт много училища бяха затворени",  коментира Николай Цонков.

Доц. Тенева заяви, че през новия закон и това което се случва днес,  в българското  училище се забелязва  една отдавна констатирана от социолозите тенденция, че  училището продължава да възпроизвежда неравенства. „Всички си спомняме скандала от това лято с различните видове учебници. Проблемът с неравенството е свързан, ако щете и с достъпа до училище.”- сподели тя.

„Бих искала да отбележа рейда на Българската Социалистическа Партия за „Делника на образованието”. Преди началото на учебната година всички колеги, с които разговарях- директори, учители, работещи в сферата на образованието, казваха, че основното предизвикателство  е постановление 737 –  за достъпа до  училищно образование и обхвата на децата в училище" заяви тя. Доц. Тенева сподели пред аудиторията, че когато Изпълнителното бюро на БСП е обсъждало проблемите в образованието преди началото на новата учебна година, една от основните тези е била за разпределяне и поемане на отговорностите на различните равнища на управление. „Ако на национално равнище законът е готов и имаме претенции към стандартите, учебното съдържание, нормативната уредба като цяло, то възниква въпросът, какво се случва с прехвърлянето на собствеността на професионалните гимназии. Какво се случва с професионалното образование и обучение? Държавата през закона делегира отговорности на местната власт, но създадени ли са условия към октомври 2017 г да се поемат тези отговорности", заключи доц. Тенева.